Skip Navigation Links
Почетна
Јавне Набавке
УслугеExpand Услуге
КориснициExpand Корисници
КонтактExpand Контакт
О намаExpand О нама
?
Претрага Сајта
?
Пријава Корисника
Корисничко име Корисничка шифра
?
Пријава Стања
Потрошачки број ЈМБГ Потрошача Стање водомера м3
?
Преглед по данима
Преглед од
Преглед до
Преглед свих вести

Преглед дневних активности.
Водовод    
Објављено: 13-03-2020 20:10  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:
О Д Л У К А 

1. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ УЛАЗАК ТРЕЋИХ ЛИЦА У РАДНЕ ПРОСТОРИЈЕ ЈПКП"ЛАЗАРЕВАЦ" ЛАЗАРЕВАЦ, ОСИМ У СЛУЧАЈЕВИМА КОЈИ СУ НЕОПХОДНИ ЗБОГ РЕДОВНОГ ПРОЦЕСА РАДА У ПРЕДУЗЕЋУ. СВУ ПОСЛОВНУ САРАДЊУ СА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА ОСТВАРИВАТИ ЕЛЕКТРОНСКИМ И ТЕЛЕФОНСКИМ СРЕДСТВИМА КОМУНИКАЦИЈЕ.

2. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ ЗАПОСЛЕНИМА ДА ПРЕДУЗМУ МЕРЕ ПОЈАЧАНЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧЕШЋЕ ПРАЊЕ РУКУ ДЕЗИНФЕКЦИОНИМ СРЕДСТВИМА НА СВОЈИМ РАДНИМ МЕСТИМА, КАО И ЧЕШЋЕ ПРОВЕТРАВАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА РАДНИХ ПРОСТОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ. 

3. ЗАПОСЛЕНИ КОЈИ ОСЕТЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРОМЕНЕ-ПОВЕЋАЊЕ ТЕЛЕСНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ИЛИ ОПШТУ МАЛАКСАЛОСТ ДА НЕ ДОЛАЗЕ НА ПОСАО И ДА СЕ ОДМАХ ЈАВЕ НАДЛЕЖНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ НА ТЕЛЕФОН 064-8945-235 ИЛИ НА 011-8123-141.

4. ДО ДАЉЊЕГ СЕ ЗАБРАЊУЈЕ РАД СТОЧНЕ ПИЈАЦЕ И ПИЈАЦЕ ПОЛОВНИХ СТВАРИ У ШОПИЋУ У ОКВИРУ РЈ"ПОГРЕБНЕ И ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ". 

5. ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ И СВИХ БУДУЋИХ МЕРА И ПРЕПОРУКА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА ЗАДУЖУЈЕ СЕ ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР, ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА, УПРАВНИЦИ РАДНИХ ЈЕДИНИЦА И ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ, А ЗА КОНТРОЛУ СПРОВОЂЕЊА ЗАДУЖУЈЕ СЕ ШЕФ ОДЕЉЕЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА И ПП ЗАШТИТЕ.

6. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА И ОБЈАВЉУЈЕ СЕ НА СВИМ ОГЛАСНИМ МЕСТИМА У ПРЕДУЗЕЋУ.

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 09-04-2020 09:09  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Резервоари


Попуњеност резервоара на ППВ "Пештан" у 7 сати износила је 73%.

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 09-04-2020 09:08  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


Екипе ЈПКП Лазаревац биће ангажоване на отклањању кварова на вододводној мрежи на следећим локацијама:
 • Валандовска 6а
 • Шушњар бб, Миловановића крај
 • 1300 Каплара 59
 По позиву грађана на интервенције које нису урађене до 15h
Без воде ће бити потрошачи у овим и локалним улицама. Извињавамо се потрошачима због неугодности. Наше екипе ће се трудити да кварове отклоне у најкраћем року. За све додатне информације потрошачи се могу обратити на број телефона контракт центра ЈПКП Лазаревац 011/8121-167.
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Канализација    
Објављено: 09-04-2020 09:06  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


 • Одгушења (вома): по пријави грађана
 • Црпљење фекалном цистерном: по пријави грађана
 • Кишна канализација: (контрола и чишћење шахти)
 • Фекална канализација: (контрола и чишћење шахти)
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Зеленило    
Објављено: 09-04-2020 09:05  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


Дезинфекција степеништа, прилаза , улаза и стамбених објеката :Ђ. Ковачевића, насеље Вртић
Сакупљање отпадака: по граду
Кошење: водовод Пешта,
Пластеник: Пикирање расада
Кошење неуређних површина: Валандовска

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Чистоћа    
Објављено: 09-04-2020 09:05  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:
Планирани радови

Изношење смећа: А, Б и В реон
Терен (1,1m3): В.Црљени, Соколово, Н.Медошевац зг. Ц-3 и МЗ, Јунковац, Степојевац, Колубара-угоститељство, Kолубара Прерада,(Сува сепарација, Железнички транспорт, Оплемењивање угља)
Канте (120 l): Н. Медошевац, С.Немање и окол. улице, Цент. део града, ул. иза Дома зд., Бурово, Соколово
Чишћењe: Д.Ранђић, К. Петра, Карађорђева, Б.Радичевића, Ј.Катића, Д.Караклајића, В.Савића, Д.Туцовића,( до ул.Д.Караклајића), Н.Вујачића, Паркинзи у граду
Прање од 22ч:Улице прве зоне

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 08-04-2020 09:11  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Резервоари


Попуњеност резервоара на ППВ "Пештан" у 7 сати износила је 72%.

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 08-04-2020 09:08  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


Екипе ЈПКП Лазаревац биће ангажоване на отклањању кварова на вододводној мрежи на следећим локацијама:
 • Угао Валандовске и М. Алексића
 • В. Караџића 78
 По позиву грађана на интервенције које нису урађене до 15h
Без воде ће бити потрошачи у овим и локалним улицама. Извињавамо се потрошачима због неугодности. Наше екипе ће се трудити да кварове отклоне у најкраћем року. За све додатне информације потрошачи се могу обратити на број телефона контракт центра ЈПКП Лазаревац 011/8121-167.
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Канализација    
Објављено: 08-04-2020 08:37  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


 • Одгушења (вома): по пријави грађана
 • Црпљење фекалном цистерном: по пријави грађана
 • Кишна канализација: (контрола и чишћење шахти)
 • Фекална канализација: (контрола и чишћење шахти)
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Зеленило    
Објављено: 08-04-2020 08:36  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:
Планирани радови

Дезинфекција степеништа, прилаза , улаза и стамбених објеката :ул.Д.Караклајића, Карађорђева, К. Петра
Сакупљање отпадака: по граду
Кошење: кеј Лукавице, насеље у ул.Д. Караклајића
Пластеник: Пикирање расада
Кошење неуређних површина: Валандовска
Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Чистоћа    
Објављено: 08-04-2020 08:33  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:
Планирани радови

Изношење смећа: : А, Б и В реон
Терен (1,1m3):  В.Црљени-локација код зграде МЗ и код пливачког базена, Површински копови – Барошевац (Барошевац, Медошевац, Стара монтажа,Зеоке) Површински копови-Тамнава источно поље, ТЕ Колубара
Канте (120 l): В.Караџића, Валандовска, К.Рацина, Б.Радичевића, Шушњарска, Војводе Путника и околне улице
Чишћење улица:Ђ.Ковачевића (до друге капије болнице), Св.Димитрија, Хиландарска, Д.Обрадовића, Д.Ранђић, К. Петра, Карађорђева,К. трг
Прање :  од 22,00 Улице прве зоне
Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 07-04-2020 09:32  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Резервоари


Попуњеност резервоара на ППВ "Пештан" у 7 сати износила је 55%.

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 07-04-2020 09:30  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


Екипе ЈПКП Лазаревац биће ангажоване на отклањању кварова на вододводној мрежи на следећим локацијама:
 • К. Рацина 20
 По позиву грађана на интервенције које нису урађене до 15h
Без воде ће бити потрошачи у овим и локалним улицама. Извињавамо се потрошачима због неугодности. Наше екипе ће се трудити да кварове отклоне у најкраћем року. За све додатне информације потрошачи се могу обратити на број телефона контракт центра ЈПКП Лазаревац 011/8121-167.
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 07-04-2020 09:29  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


 • Одгушења (вома): по пријави грађана
 • Црпљење фекалном цистерном: по пријави грађана
 • Кишна канализација: (контрола и чишћење шахти)
 • Фекална канализација: (контрола и чишћење шахти)
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Зеленило    
Објављено: 07-04-2020 09:27  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


Дезинфекција степеништа, прилаза до улазних врата стамбених објеката, парковског мобилијара и рукохвата: по граду
Сакупљање отпадака: по граду
Кошење: кеј Лукавице, насеље у ул.Д. Караклајића, прва и друга стам. колонија
Пластеник: Пикирање расада

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Чистоћа    
Објављено: 07-04-2020 09:26  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


Изношење смећа:А, Б и В реон
Терен (1,1m3): Вреоци, Зеоке, Барошевац, Рудовци, Трбушница-Б.Река, Колубара-угоститељство,  Хella Србија, Вреоци трафо станица, Каменолом-Крушевица
Канте (120 l): Колубарски трг, Војводе Степе, Ј.Катића, Д.Радовића, Видовданска и околне улице, Вреоци, Крушевица(школа), Железничка станица Вреоци
Чишћење улица: Д.Ранђић, Д.Недељковића,К.Петра, Карађорђева, Д.Караклајића, В.Савића, Д.Туцовића, Н. Вујачића
Прање од 22ч: Улице прве зоне

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Погребне Услуге    
Објављено: 07-04-2020 09:24  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Сахране


На гробљу Лазаревац 1 одржаће се сахране:

12h - Родољуб Ранковић (1949)

13h - Јевто Чворовић (1938)

Telefon: 011 8122-756 Email: groblje1@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 06-04-2020 09:37  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Резервоари


Попуњеност резервоара на ППВ "Пештан" у 7 сати износила је 64%.

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 06-04-2020 09:35  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


Екипе ЈПКП Лазаревац биће ангажоване на отклањању кварова на вододводној мрежи на следећим локацијама:
 • Кнеза Станоја 9
 • М. Лазаревића - преко пута 195
 • Дрен-прикључак
 По позиву грађана на интервенције које нису урађене до 15h
Без воде ће бити потрошачи у овим и локалним улицама. Извињавамо се потрошачима због неугодности. Наше екипе ће се трудити да кварове отклоне у најкраћем року. За све додатне информације потрошачи се могу обратити на број телефона контракт центра ЈПКП Лазаревац 011/8121-167.
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Канализација    
Објављено: 06-04-2020 09:33  Аутор: slavica

Измењено:  06-04-2020 09:34  Аутор: slavica

Планирани радови


 • Одгушења (вома): по пријави грађана
 • Црпљење фекалном цистерном: по пријави грађана
 • Кишна канализација: (контрола и чишћење шахти)
 • Фекална канализација: (контрола и чишћење шахти)
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Designed and Developed by Марко Вујановић