Skip Navigation Links
Почетна
Јавне Набавке
УслугеExpand Услуге
КориснициExpand Корисници
КонтактExpand Контакт
О намаExpand О нама
?
Претрага Сајта
?
Пријава Корисника
Корисничко име Корисничка шифра
?
Пријава Стања
Потрошачки број ЈМБГ Потрошача Стање водомера м3
?
Преглед по данима
Преглед од
Преглед до
Преглед свих вести

Преглед дневних активности.
Водовод    
Објављено: 05-06-2020 08:22  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Резервоари


Попуњеност резервоара на ППВ "Пештан" у 7 сати износила је 85%.

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 05-06-2020 08:21  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


Екипе ЈПКП Лазаревац биће ангажоване на отклањању кварова на вододводној мрежи на следећим локацијама:
 • Шушњарска 233
 • Шумадијска14
 • Нишка
 • Пештанска 3
 По позиву грађана на интервенције које нису урађене до 15h
Без воде ће бити потрошачи у овим и локалним улицама. Извињавамо се потрошачима због неугодности. Наше екипе ће се трудити да кварове отклоне у најкраћем року. За све додатне информације потрошачи се могу обратити на број телефона контракт центра ЈПКП Лазаревац 011/8121-167.
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Канализација    
Објављено: 05-06-2020 08:19  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


 • Одгушења (вома): по пријави грађана
 • Црпљење фекалном цистерном: по пријави грађана
 • Кишна канализација: (контрола и чишћење шахти)
 • Фекална канализација: (контрола и чишћење шахти)
- Милице Српкиње- градилиште
- Припрема за асфалтирање
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Зеленило    
Објављено: 05-06-2020 08:18  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:
Планирани радови

Сакупљање отпадака: по граду ; Кошење ручно: Градски парк
Кошење машинским путем:Градски парк
Утовар и одвоз траве: Градски парк
Вађење сувих садница: насеље Трећа месна
 Окопавање младих садница: Градски парк
Чишћење  стаза од отпадака: Градски парк 
Израда и обнова травњака, машинско и ручно хумузирање: Трећа месна
Контрола јавних зел. површина: по граду 
Окопавање цветњака и перена: централна пеш. зона
Окопавањем ружа са плевљењем и сечом прецветалих цветова:централна пеш. зона

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Чистоћа    
Објављено: 05-06-2020 08:16  Аутор: slavica

Измењено:  05-06-2020 08:16  Аутор: slavica
Планирани радови

Изношење смећа:А,  Б и В реон
Терен (1,1m3): Барошевац , Рудовци, Вреоци, РБ „Колубара“- Комерцијални сектор, Површински копови-Барошевац (Рудовци, Церовити поток), Колубара Метал, сервис Павловић, Звезда д.о.о
Канте (120 l): С.Сремчевића , В.Влаховића, С.Ровињског, Орашачка,  Шопић и околне улице , Рудовци
Чишћење улицa:Хиладарска,К.Петра, Карађорђева,Д.Караклајића, Ј.Стајчића
Прање од 22ч :Н.Вујачића, Ј.Стајчића, Орашачка

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 04-06-2020 08:32  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Резервоари


Попуњеност резервоара на ППВ "Пештан" у 7 сати износила је 67%.

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 04-06-2020 08:31  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


Екипе ЈПКП Лазаревац биће ангажоване на отклањању кварова на вододводној мрежи на следећим локацијама:
 • Дула Караклајића АТЦ
 • Стефана Немање 60
 • Стефана Немање 142
 По позиву грађана на интервенције које нису урађене до 15h
Без воде ће бити потрошачи у овим и локалним улицама. Извињавамо се потрошачима због неугодности. Наше екипе ће се трудити да кварове отклоне у најкраћем року. За све додатне информације потрошачи се могу обратити на број телефона контракт центра ЈПКП Лазаревац 011/8121-167.
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Канализација    
Објављено: 04-06-2020 08:30  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


 • Одгушења (вома): по пријави грађана
 • Црпљење фекалном цистерном: по пријави грађана
 • Кишна канализација: (контрола и чишћење шахти)
 • Фекална канализација: (контрола и чишћење шахти)
- Милице Српкиње- градилиште
- Припрема за асфалтирање
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Зеленило    
Објављено: 04-06-2020 08:29  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


Сакупљање отпадака: по граду
Кошење ручно:Приступ. пут,прва и друга стамбена колонија,паркинг код Ловца,зг.Солидарности,ул.Ђ. Ковачевића
Кошење машинским путем:Приступни пут, П.брдо, зг. Солидарности
Утовар и одвоз траве: Приступ. пут, прва и друга стамб. Кол.
 Вађење сувих садница: насеље Трећа месна
Окопавање младих садница: Градски парк 
Копање јама за садњу дендролошког материјала: Граски парк
Чишћење шибља и стаза од отпадака: Приступни пут
Контрола јавних зел. површина: по граду 
Окопавање цветњака: централна пеш. зона
Окопавањем ружа са плевљењем и сечом прецветалих цветова:централна пеш. зона

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Чистоћа    
Објављено: 04-06-2020 08:27  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:
Планирани радови

Изношење смећа: А, Б и В реон
Терен (1,1m3): В.Црљени, Соколово, Н.Медошевац зг. Ц-3 и МЗ, Јунковац, Степојевац, Колубара-угоститељство, Kолубара Прерада,(Сува сепарација, Железнички транспорт, Оплемењивање угља)
Канте (120 l): Н. Медошевац, С.Немање и окол. улице, Цент. део града, ул. иза Дома зд., Бурово, Соколово
Чишћењe:Ђ.Ковачевића, Д.Ранђић, Карађорђева,В.Савића, Д.Туцовића, Железничка, П.Стефановића
Прањеод 22ч:Карађорђева, В.Савића, Д.Туцовића

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Погребне Услуге    
Објављено: 04-06-2020 08:26  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Сахране


На гробљу Лазаревац 1 одржаће се сахране:

13h - Момир Тепша  (1940)

Telefon: 011 8122-756 Email: groblje1@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 03-06-2020 08:52  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Резервоари


Попуњеност резервоара на ППВ "Пештан" у 7 сати износила је 70%.

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 03-06-2020 08:51  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


Екипе ЈПКП Лазаревац биће ангажоване на отклањању кварова на вододводној мрежи на следећим локацијама:
 • Шопић-преко пута Лакете
 • Градски парк
 • Црне Међе код игралишта
 • М. Петровића 19а
 По позиву грађана на интервенције које нису урађене до 15h
Без воде ће бити потрошачи у овим и локалним улицама. Извињавамо се потрошачима због неугодности. Наше екипе ће се трудити да кварове отклоне у најкраћем року. За све додатне информације потрошачи се могу обратити на број телефона контракт центра ЈПКП Лазаревац 011/8121-167.
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Канализација    
Објављено: 03-06-2020 08:49  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


 • Одгушења (вома): по пријави грађана
 • Црпљење фекалном цистерном: по пријави грађана
 • Кишна канализација: (контрола и чишћење шахти)
 • Фекална канализација: (контрола и чишћење шахти)
- Милице Српкиње- градилиште
- Припрема за асфалтирање
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Зеленило    
Објављено: 03-06-2020 08:48  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


Сакупљање отпадака: по граду
Кошење ручно: ул. К. Петра, Приступни пут, ул. Валандовска
Кошење машинским путем:Приступни пут, насеље у ул. Д. Караклајића
Утовар и одвоз траве: ул.К.Петра, Приступни пут
Вађење сувих садница: Градски парк
Окопавање младих садница: Градски парк
Чишћење шибља и стаза од отпадака: Приступни пут
Контрола јавних зел. површина: по граду

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Чистоћа    
Објављено: 03-06-2020 08:47  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:
Планирани радови

Изношење смећа: : А, Б и В реон
Терен (1,1m3):  В.Црљени-локација код зграде МЗ и код пливачког базена, Површински копови – Барошевац (Барошевац, Медошевац, Стара монтажа,Зеоке) Површински копови-Тамнава источно поље, ТЕ Колубара
Канте (120 l): В.Караџића, Валандовска, К.Рацина, Б.Радичевића, Шушњарска, Војводе Путника и околне улице
Чишћење улица:Хиландарска, Д. Недељковића, Карађорђева,Н.Вујачића, Паркинзи у граду
Прање од 22ч: Б.Радичевића ( до моста на Лукавици), К.трг (до вет. станице), Ј.Катића, Д.Караклајића        

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Погребне Услуге    
Објављено: 03-06-2020 08:44  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Сахране


На гробљу Лазаревац 1 одржаће се сахране:

12h - Петар Петронијевић  (1949)

 

Telefon: 011 8122-756 Email: groblje1@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 02-06-2020 08:31  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


Екипе ЈПКП Лазаревац биће ангажоване на отклањању кварова на вододводној мрежи на следећим локацијама:
 • Шопић код игралишта 
 • 27 марта 10
 По позиву грађана на интервенције које нису урађене до 15h
Без воде ће бити потрошачи у овим и локалним улицама. Извињавамо се потрошачима због неугодности. Наше екипе ће се трудити да кварове отклоне у најкраћем року. За све додатне информације потрошачи се могу обратити на број телефона контракт центра ЈПКП Лазаревац 011/8121-167.
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Канализација    
Објављено: 02-06-2020 08:29  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


 • Одгушења (вома): по пријави грађана
 • Црпљење фекалном цистерном: по пријави грађана
 • Кишна канализација: (контрола и чишћење шахти)
 • Фекална канализација: (контрола и чишћење шахти)
- Милице Српкиње- градилиште
- Припрема за асфалтирање
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Зеленило    
Објављено: 02-06-2020 08:29  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:
Планирани радови

Сакупљање отпадака: по граду
Кошење ручно: насељa: Орашац, Стадион, Вртић
Кошење машинским путем:Дом културе,централна пеш. зона, Каменград
Утовар и одвоз траве: насеље Стадио,Трећа месна
Вађење сувих садница: Градски парк

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Designed and Developed by Марко Вујановић