Skip Navigation Links
Почетна
Јавне Набавке
УслугеExpand Услуге
КориснициExpand Корисници
КонтактExpand Контакт
О намаExpand О нама
?
Претрага Сајта
?
Пријава Корисника
Корисничко име Корисничка шифра
?
Пријава Стања
Потрошачки број ЈМБГ Потрошача Стање водомера м3
?
Преглед по данима
Преглед од
Преглед до
Преглед свих вести
?
Актуелно

Преглед дневних активности.
Општи Послови    
Објављено: 19-02-2021 12:31  Аутор: komercijala

Измењено:  26-02-2021 13:59  Аутор: komercijala
План набавки за 2021. годину

Овде можете преузети План набавки за 2021. годину.
Овде можете преузети Решење о доношењу Плана набавки за 2021. годину.
 
Овде можете преузети План набавки за 2021. годину после прве измене.
Овде можете преузети Одлуку о првој допуни Плана набавки за 2021. годину.
Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 26-02-2021 08:24  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Резервоари


Попуњеност резервоара на ППВ "Пештан" у 7 сати износила је 93%.

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 26-02-2021 08:23  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


Екипе ЈПКП Лазаревац биће ангажоване на отклањању кварова на вододводној мрежи:
 • Пештанска бб
 • Новаковића сокак 13
 • С. Немање 42
 • Јоакима Вујића 43
 • Милице Српкиње 18
 По позиву грађана на интервенције које нису урађене до 15h
Без воде ће бити потрошачи у овој и локалним улицама. Извињавамо се потрошачима због неугодности. Наше екипе ће се трудити да квар отклоне у најкраћем року. За све додатне информације потрошачи се могу обратити на број телефона контакт центра ЈПКП Лазаревац 011/8121-167.
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Канализација    
Објављено: 26-02-2021 08:20  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


 • Одгушења (вома): по пријавама грађана;
 • Црпљење са фекалном цистерном: по пријавама грађана;
 • Кишна канализација: Сливници I групе;
 • Фекална канализација (контрола и чишћење шахти)
Изградња:
- Припрема за асфалтирање
- Реконструкција на зеленој пијаци
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Зеленило    
Објављено: 26-02-2021 08:19  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:
Планирани радови

Сакупљање отпадака и пражњење ђубријера:по граду
Контрола зелених површина:
Чишћење ризле, утовар и одвоз : Ј.Стајчић, Железничка, Колубарски трг
Редовно одрж. расада у пластенику, Окопавање и плевљење цветњака: Централна пешачка зона, Градски парк

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Чистоћа    
Објављено: 26-02-2021 08:18  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:
Планирани радови

Изношење смећа:  Б и В реон
Терен (1,1m3): Барошевац , Рудовци, Вреоци, РБ „Колубара“- Комерцијални сектор, Површински копови-Барошевац (Рудовци, Церовити поток), Колубара Метал, сервис Павловић, Звезда д.о.о
Канте (120 l): С.Сремчевића , В.Влаховића, С.Ровињског, Орашачка,  Шопић и околне улице , Рудовци
Чишћење улица и пражњење ђубријера: Ђ. Ковачевића (до друге капије болнице), Карађорђева, Хиландарска
Депоније по граду и одвоз биљног отпада                                            
Контрола ком.дел: Провера по реклам. и интерне провере,Терен Лазаревац, Рудовци  Редовне активности у ЈПКП

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Погребне Услуге    
Објављено: 26-02-2021 08:14  Аутор: slavica

Измењено:  26-02-2021 08:15  Аутор: slavica
Сахране

На гробљу у Црним Међама одржаће се сахрана:

13:00h - Драгутин Митровић (1937)

14:00h - Драгољуб Јеремић (1941)

Telefon: 011 8122-756 Email: groblje1@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 25-02-2021 08:52  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Резервоари


Попуњеност резервоара на ППВ "Пештан" у 7 сати износила је 93%.

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 25-02-2021 08:51  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


Екипе ЈПКП Лазаревац биће ангажоване на отклањању кварова на вододводној мрежи:
 • Николе Вујачића 5
 • Војводе Путника 43
 • Гробље Црне Међе
 По позиву грађана на интервенције које нису урађене до 15h
Без воде ће бити потрошачи у овој и локалним улицама. Извињавамо се потрошачима због неугодности. Наше екипе ће се трудити да квар отклоне у најкраћем року. За све додатне информације потрошачи се могу обратити на број телефона контакт центра ЈПКП Лазаревац 011/8121-167.
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Канализација    
Објављено: 25-02-2021 08:49  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


 • Одгушења (вома): по пријавама грађана;
 • Црпљење са фекалном цистерном: по пријавама грађана;
 • Кишна канализација: Сливници I групе;
 • Фекална канализација (контрола и чишћење шахти)
Изградња:
- Припрема за асфалтирање
- Реконструкција на зеленој пијаци
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Зеленило    
Објављено: 25-02-2021 08:47  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


Сакупљање отпадака и пражњење ђубријера:по граду
Контрола зелених површина:
Чишћење ризле: ул.Д.Туцовић, Д.Обрадовић, Б.Нушић
Корекција крошњи: по граду
Редовно одржавање расада у пластенику, Окопавање и плевљење цветњака: Централна пешачка зона

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Чистоћа    
Објављено: 25-02-2021 08:46  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:
Планирани радови

Изношење смећа: Б и В реон
Терен (1,1m3): В.Црљени, Соколово, Н.Медошевац зг. Ц-3 и МЗ, Јунковац, Степојевац, Колубара-угоститељство, Kолубара Прерада,(Сува сепарација, Железнички транспорт, Оплемењивање угља)
Канте (120 l):Н. Медошевац, С. Немање и окол. улице, Цент. део града, ул. иза Дома зд., Соколово
Чишћење улица и пражњење ђубријера:Карађорђева, Д.Рађић, Д. Недељковића, Д.Караклајић, Д.Туцовић
Депоније по граду и одвоз биљног отпада:                                                    
Контрола ком.дел: Провера по рекламацијама и интерне провере,  Редовне активности у ЈПКП

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 24-02-2021 08:39  Аутор: ana

Измењено:    Аутор:
Резервоари

Попуњеност резервоара на ППВ "Пештан" у 7 сати износила је 93%.

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 24-02-2021 08:36  Аутор: ana

Измењено:    Аутор:
Планирани радови

Екипе ЈПКП Лазаревац биће ангажоване на отклањању кварова на вододводној мрежи:
 • Ђуре Јакшића 5
 По позиву грађана на интервенције које нису урађене до 15h
Без воде ће бити потрошачи у овој и локалним улицама. Извињавамо се потрошачима због неугодности. Наше екипе ће се трудити да квар отклоне у најкраћем року. За све додатне информације потрошачи се могу обратити на број телефона контакт центра ЈПКП Лазаревац 011/8121-167.
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Канализација    
Објављено: 24-02-2021 08:32  Аутор: ana

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


 • Одгушења (вома): по пријавама грађана;
 • Црпљење са фекалном цистерном: по пријавама грађана;
 • Кишна канализација: Сливници I групе;
 • Фекална канализација (контрола и чишћење шахти)
Изградња:
- Припрема за асфалтирање
- Реконструкција на зеленој пијаци
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Зеленило    
Објављено: 24-02-2021 08:30  Аутор: ana

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


Сакупљање отпадака и пражњење ђубријера: по граду;
Чишћење ризле: ул. Д.Караклајић;
Утовар и одвоз: насеље Трећа месна, насеље у ул. Д. Караклајића, кеј Лукавице;
Редовно одржавање расада у пластенику;
Окопавање и плевљење цветњака: Централна пешачка зона.

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Чистоћа    
Објављено: 24-02-2021 08:27  Аутор: ana

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


Изношење смећа: Б и В реон;
Терен (1,1m3): Велики Црљени - локација код зграде МЗ и код пливачког базена, Површински копови – Барошевац (Барошевац, Медошевац, Стара монтажа, Зеоке) Површински копови - Тамнава источно поље, ТЕ Колубара;
Канте (120 l): улице В.Караџића, Валандовска, К.Рацина, Б.Радичевића, Шушњарска, Војводе Путника и околне улице;
Чишћење улица и пражњење ђубријера: улице Карађорђева, Хиландарска, Орашачка, Св.Димитрија.

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Погребне Услуге    
Објављено: 24-02-2021 08:24  Аутор: ana

Измењено:    Аутор:
Сахране

На гробљу у Црним Међама одржаће се сахрана:

13:00h - Јелена Пауновић (1941)

Telefon: 011 8122-756 Email: groblje1@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 23-02-2021 08:43  Аутор: ana

Измењено:    Аутор:
Резервоари

Попуњеност резервоара на ППВ "Пештан" у 7 сати износила је 86%.

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 23-02-2021 08:40  Аутор: ana

Измењено:    Аутор:
Планирани радови

Екипе ЈПКП Лазаревац биће ангажоване на отклањању кварова на вододводној мрежи:
 • 1300 каплара 251
 • Кнеза Станоја 23
 • Војводе Мишића бб
 По позиву грађана на интервенције које нису урађене до 15h
Без воде ће бити потрошачи у овим и локалним улицама. Извињавамо се потрошачима због неугодности. Наше екипе ће се трудити да квар отклоне у најкраћем року. За све додатне информације потрошачи се могу обратити на број телефона контакт центра ЈПКП Лазаревац 011/8121-167.
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Designed and Developed by Марко Вујановић