Skip Navigation Links
Почетна
Јавне Набавке
УслугеExpand Услуге
КориснициExpand Корисници
КонтактExpand Контакт
О намаExpand О нама
?
Претрага Сајта
?
Пријава Корисника
Корисничко име Корисничка шифра
?
Пријава Стања
Потрошачки број ЈМБГ Потрошача Стање водомера м3

Преглед дневних активности.
Страна 1 од 325
Водовод    
Објављено: 18-02-2020 09:20  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Резервоари


Попуњеност резервоара на ППВ "Пештан" у 7 сати износила је 90%.

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 18-02-2020 09:18  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


Екипе ЈПКП Лазаревац биће ангажоване на отклањању кварова на вододводној мрежи на следећим локацијама:
 • Б. Радичевића 55
 • Испод банке Интесе
 • В. Караџића 86ђ
 • Шушњарска 76
 • В. Караџића 142б
 По позиву грађана на интервенције које нису урађене до 15h
Без воде ће бити потрошачи у овим и локалним улицама. Извињавамо се потрошачима због неугодности. Наше екипе ће се трудити да кварове отклоне у најкраћем року. За све додатне информације потрошачи се могу обратити на број телефона контракт центра ЈПКП Лазаревац 011/8121-167.
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Канализација    
Објављено: 18-02-2020 09:16  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


 • Одгушења (вома): по пријави грађана
 • Црпљење фекалном цистерном: по пријави грађана
 • Кишна канализација: (контрола и чишћење шахти)
 • Фекална канализација: (контрола и чишћење шахти)

- Карађорђева- припрема за бетонирање

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Зеленило    
Објављено: 18-02-2020 09:13  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:
Планирани радови

Сакупљање отпадака: Центр. пеш. зона,  паркови: Вис , Каменград, Вртић, Градски парк, Топољњак, П.Брдо, насеље у ул.Д.Караклајић, Кеј Лукавица, насеље Орашац, насеље од парка Вис до ул.В.Савић и Д.Караклајић
Контрола  јавних зелених површина : по граду; Грабуљање лишћа: насеље Стадион и Орашац
Утовар и одвоз: насеље Трећа месна, насеље Орашац,Стадион          
Чишћ. стаза од отпад.: насеље Стадион, Орашац; Чишћ.отпад.из шиб.и живе ограде: насеље Стадион, Орашац     
Чишћење ригола руч.алатом , утовар и одвоз: насеље Стадион, Орашац

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Чистоћа    
Објављено: 18-02-2020 09:12  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:
Планирани радои

Изношење смећа:А, Б и В реон
Терен (1,1m3): Вреоци, Зеоке, Барошевац, Рудовци, Трбушница-Б.Река, Колубара-угоститељство,  Хella Србија, Вреоци трафо станица, Каменолом-Крушевица
Канте (120 l): Колубарски трг, Војводе Степе, Ј.Катића, Д.Радовића, Видовданска и околне улице, Вреоци, Крушевица(школа), Железничка станица Вреоци
Чишћење улица: Ђ. Ковачевића ( до др. капије болнице), Д. Обрадовића, Д.Ранђић, К. Петра, Карађорђева, Д. Караклајића, Д.Туцовића, Н. Вујачића

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Погребне Услуге    
Објављено: 18-02-2020 09:06  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Сахране


На гробљу Лазаревац 1 одржаће се сахране:

15h- Светлана Радовановић (1951)

Telefon: 011 8122-756 Email: groblje1@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 14-02-2020 09:31  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Резервоари


Попуњеност резервоара на ППВ "Пештан" у 7 сати износила је 95%.

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 14-02-2020 09:29  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


Екипе ЈПКП Лазаревац биће ангажоване на отклањању кварова на вододводној мрежи на следећим локацијама:
 • Карађорђева наставак радова
 • Б. Радичевића 55
 • М. Лазаревића бб
 По позиву грађана на интервенције које нису урађене до 15h
Без воде ће бити потрошачи у овим и локалним улицама. Извињавамо се потрошачима због неугодности. Наше екипе ће се трудити да кварове отклоне у најкраћем року. За све додатне информације потрошачи се могу обратити на број телефона контракт центра ЈПКП Лазаревац 011/8121-167.
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Канализација    
Објављено: 14-02-2020 09:27  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


 • Одгушења (вома): по пријави грађана
 • Црпљење фекалном цистерном: по пријави грађана
 • Кишна канализација: (контрола и чишћење шахти)
 • Фекална канализација: (контрола и чишћење шахти)

- Јанка Катића - припрема и бетонирање тротоара на два места

- Ватрогасни дом - завршни радови

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Зеленило    
Објављено: 14-02-2020 09:24  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:
Планирани радови

Сакупљање отпадака: Центр. пеш. зона,  паркови: Вис , Каменград, Вртић, Градски парк, Топољњак, П.Брдо, насеље у ул.Д.Караклајић, Кеј Лукавица, насеље Орашац, насеље од парка Вис до ул.В.Савић и Д.Караклајић
Контрола  јавних зелених површина : по граду
Грабуљање лишћа:насеље Стадион и Орашац; Утовар и одвоз: насељеТрећа месна, насеље Орашац, Стадион
Чишћење стаза од отпадака:  насеље Стадион, Орашац          
Чишћење отпадака из шибља и живе ограде: насеље Стадион, Орашац
Чишћење ригола руч.алатом , утовар и одвоз: насеље Стадион, Орашац

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Чистоћа    
Објављено: 14-02-2020 09:15  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


Изношење смећа:А,  Б и В реон
Терен (1,1m3): Барошевац , Рудовци, Вреоци, РБ „Колубара“- Комерцијални сектор, Површински копови-Барошевац (Рудовци, Церовити поток), Колубара Метал, сервис Павловић, Звезда д.о.о
Канте (120 l): С.Сремчевића , В.Влаховића, С.Ровињског, Орашачка,  Шопић и околне улице , Рудовци
Чишћење улицa:Св.Димитрија, Карађорђева, В.Савића, Д.Ранђић, Д.Туцовића ( до ул.Д.Караклајића )

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Погребне Услуге    
Објављено: 14-02-2020 09:05  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Сахране


На гробљу Лазаревац 1 одржаће се сахране:

13h- Добрила Карапанџић (1927)

Telefon: 011 8122-756 Email: groblje1@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 13-02-2020 09:18  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Резервоари


Попуњеност резервоара на ППВ "Пештан" у 7 сати износила је 98%.

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 13-02-2020 09:16  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


Екипе ЈПКП Лазаревац биће ангажоване на отклањању кварова на вододводној мрежи на следећим локацијама:
 • Карађорђева 22
 • Шопић
 • Кривајска 3
 • М. Лазаревића 94
 • В. Караџића 84д
 По позиву грађана на интервенције које нису урађене до 15h
Без воде ће бити потрошачи у овим и локалним улицама. Извињавамо се потрошачима због неугодности. Наше екипе ће се трудити да кварове отклоне у најкраћем року. За све додатне информације потрошачи се могу обратити на број телефона контракт центра ЈПКП Лазаревац 011/8121-167.
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 13-02-2020 09:13  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


 • Одгушења (вома): по пријави грађана
 • Црпљење фекалном цистерном: по пријави грађана
 • Кишна канализација: (контрола и чишћење шахти)
 • Фекална канализација: (контрола и чишћење шахти)

Ватрогасни дом-израда прикључка на ф.канализацију

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Зеленило    
Објављено: 13-02-2020 08:59  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:
Планирани радови

Сакупљање отпадака: Центр. пеш. зона,  паркови: Вис , Каменград, Вртић, Градски парк, Приступни пут, Трећа месна, I и II ст.колонија, насеље од парка Вис до ул.Воке Савић и Д.Караклајић
Контрола  јавних зелених површина : по граду
Грабуљање лишћа:  насеље Стадион
Утовар и одвоз:  насеље Трећа месна, насеље Вртић
Чишћење стаза од отпадака:  насеље Стадион              
Чишћење отпадака из шибља и живе ограде: насеље Стадион

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Чистоћа    
Објављено: 13-02-2020 08:57  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:
Планирани радови

Изношење смећа: А, Б и В реон
Терен (1,1m3): В.Црљени, Соколово, Н.Медошевац зг. Ц-3 и МЗ, Јунковац, Степојевац, Колубара-угоститељство, Kолубара Прерада,(Сува сепарација, Железнички транспорт, Оплемењивање угља)
Канте (120 l): Н. Медошевац, С.Немање и окол. улице, Цент. део града, ул. иза Дома зд., Бурово, Соколово
Чишћењe: Ђ. Ковачевића ( до друге капије болнице), К.Петра, Карађорђева, Д.Обрадовића, Б.Радичевића ( до моста), Д.Караклајића

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 12-02-2020 08:37  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Резервоари


Попуњеност резервоара на ППВ "Пештан" у 7 сати износила је 94%.

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 12-02-2020 08:36  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


Екипе ЈПКП Лазаревац биће ангажоване на отклањању кварова на вододводној мрежи на следећим локацијама:
 • Карађорђева 22- наставак радова
 По позиву грађана на интервенције које нису урађене до 15h
Без воде ће бити потрошачи у овим и локалним улицама. Извињавамо се потрошачима због неугодности. Наше екипе ће се трудити да кварове отклоне у најкраћем року. За све додатне информације потрошачи се могу обратити на број телефона контракт центра ЈПКП Лазаревац 011/8121-167.
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Канализација    
Објављено: 12-02-2020 08:35  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

Планирани радови


 • Одгушења (вома): по пријави грађана
 • Црпљење фекалном цистерном: по пријави грађана
 • Кишна канализација: (контрола и чишћење шахти)
 • Фекална канализација: (контрола и чишћење шахти)
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Страна 1 од 325
Designed and Developed by Марко Вујановић