Skip Navigation Links
Почетна
Јавне Набавке
УслугеExpand Услуге
КориснициExpand Корисници
КонтактExpand Контакт
О намаExpand О нама
?
Претрага Сајта
?
Пријава Корисника
Корисничко име Корисничка шифра
?
Пријава Стања
Потрошачки број ЈМБГ Потрошача Стање водомера м3

Преглед дневних активности.
Водовод    
Објављено: 27-06-2019 09:05  Аутор: slavica

Измењено:  12-07-2019 09:16  Аутор: slavica

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 


ПОШТОВАНИ СУГРАЂАНИ, ЗБОГ СМАЊЕНОГ КАПАЦИТЕТА ИЗВОРИШТА КАО И ПРЕКОМЕРНЕ НЕНАМЕНСКЕ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ МОГУЋЕ СУ  ОБУСТАВЕ ИСПОРУКУ ВОДЕ У НОЋНИМ СТИМА.

МОЛИМО ВАС ДА РАЦИОНАЛНО ТРОШИТЕ ВОДУ.

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 23-07-2019 08:41  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

РЕЗЕРВОАРИ 


Попуњеност резервоара на ППВ "Пештан" у 7 сати износила је  71%

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 23-07-2019 08:39  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

РАДОВИ НА МРЕЖИ


Екипе ЈПКП Лазаревац биће ангажоване на отклањању кварова на водоводној мрежи на следећим локацијама:

-М. Лазаревић 160

-Р. Драговић 11

-М. Лазаревић 15-17

-Р. Драговић 17

-Д. Павловић 9

-М. Лазаревић 148

-М. Лазаревић 94

-М. Лазаревић 97

 


По позиву грађана на интервенције које нису урађене до 15h

Без воде ће бити потрошачи у овим и околним улицама.Извињавамо се потрошачима због неугодности. Наше екипе ће се трудити да кварове отклоне у најкраћем року. За све додатне информације потрошачи се могу обратити на број телефона контакт центра ЈПКП Лазаревац 011/8121-167.
 
Изградња водоводне мреже:
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Канализација    
Објављено: 23-07-2019 08:33  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

РАДОВИ НА МРЕЖИ


Одгушења (вома): по пријавама грађана;

Црпљење са фекалном цистерном: по пријавама грађана;

Кишна канализација:

Фекална канализација (контрола и чишћење шахти): 

- Б. Радичевића (припрема за реконструкцију фекалне канализације)

- Koлубарски трг 45 (припрема)

- Орашачка (Чишћење сливника)

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Зеленило    
Објављено: 23-07-2019 08:28  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ


Сакупљање отпадака: Централна пеш. зона,  паркови: Вис , Каменград, Вртић,насеље Топољња, прва и друга стам. колонија, насеље у ул. Д. Караклајић ;  Контрола  јавних зелених површина : по граду    

Заливање цветњака и младих садница од 22ч: по граду

Кошење травњака (машински ): простор испод базена, насеље Стадион, Каменград

Фарбање парковских клупа: цен. пеш. зона и ул. Карађорђева

Кошење травњака ( тример ):  Градски парк, насеље од парка Вис до ул. В. Савић и Д. Караклајић, Каменград

Окопавање младих дрворедних садница:  ул. Карађорђева Окопавање перена са сечом прецветалих цветова: Карађорђева      Скидање заперака : ул. Карађорђева  Израда, обнова травњака са сетвом са рото фрезирањем, ђубрењем, грубим и финим планирањем, ваљањем и једним заливањем: парк Вртић, ул. К. Петра

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Чистоћа    
Објављено: 23-07-2019 08:26  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ


Изношење смећа:А, Б и В реон

Терен (1,1m3): Вреоци, Зеоке, Барошевац, Рудовци, Трбушница-Б.Река, Колубара-угоститељство,  Хella Србија, Вреоци трафо станица, Каменолом-Крушевица

Канте (120 l): Колубарски трг, Војводе Степе ,Ј.Катића, Д.Радовића, Видовданска и околне улице, Вреоци, Крушевица(школа), Железничка станица Вреоци

Чишћење улица: Хиландарска, Д. Ранђић, Д. Недељковића, Карађорђева, Н. Вујачића, Д. Туцовића ( од ИНЕКС-а до магистрале)

Прање :  Булевар В. Мишића

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 22-07-2019 09:12  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

РЕЗЕРВОАРИ 


Попуњеност резервоара на ППВ "Пештан" у 7 сати износила је  83%

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 22-07-2019 09:09  Аутор: slavica

Измењено:  22-07-2019 09:13  Аутор: slavica

РАДОВИ НА МРЕЖИ


Екипе ЈПКП Лазаревац биће ангажоване на отклањању кварова на водоводној мрежи на следећим локацијама:

-М. Лазаревић 160

-Н. Вујачић 15

-Д. Ранђић 20

-Ђ. Јакшић 22

- Мишарска бб

-Краља Петра 38

-Д. Ранђић

-В. Караџић 133а

-Др Стошић 2

-М. Лазаревић 97

 


По позиву грађана на интервенције које нису урађене до 15h

Без воде ће бити потрошачи у овим и околним улицама.Извињавамо се потрошачима због неугодности. Наше екипе ће се трудити да кварове отклоне у најкраћем року. За све додатне информације потрошачи се могу обратити на број телефона контакт центра ЈПКП Лазаревац 011/8121-167.
 
Изградња водоводне мреже:
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Канализација    
Објављено: 22-07-2019 09:01  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

РАДОВИ НА МРЕЖИ


Одгушења (вома): по пријавама грађана;

Црпљење са фекалном цистерном: по пријавама грађана;

Кишна канализација:

Фекална канализација (контрола и чишћење шахти): 

- Б. Радичевића (припрема за реконструкцију фекалне канализације)

- Koлубарски трг 45 (припрема)

 

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Зеленило    
Објављено: 22-07-2019 08:54  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ


Сакупљање отпадака: Централна пеш. зона,  паркови: Вис , Каменград, Вртић, насеље Вртић, локација ''Б'', сп. об. Д. Туцовић,стам.зг. на углу Б. Радичевић и ул. Карађорђеве, стам. зг. на углу. К. трг и ул. К. Станоја        

Кон.  јавних зел. Површ.:по граду; Прање и чиш. Фонт.: парк Вртић; Чиш. и прање чесми: парк Вртић, сп. об. Д. Туцовић  

Кош. трав. (машински ): прос. испод базена, насеље Стадион, Каменград; Фарб. парк. клупа: цен. пеш. зона и ул. Карађорђева

Кошење травњака ( тример ):  Градски парк, насеље од парка Вис до ул. В. Савић и Д. Караклајић, Каменград

Окопавање младих дрворедних садница:  ул. Карађорђева Окопавање перена са сечом прецветалих цветова: Карађорђева      Скидање заперака : ул. Карађорђева  Израда, обнова травњака са сетвом са рото фрезирањем, ђубрењем, грубим и финим планирањем, ваљањем и једним заливањем: парк Вртић, ул. К. Петра

 
Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Чистоћа    
Објављено: 22-07-2019 08:51  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ


Изношење смећа: :  А, Б и В реон    

Терен (1,1m3): Лесковац,Степојевац, В.Црљени,Јунковац,Повр.копови Барошевац (Јунковац), РБ Колубара – Комер. сектор

Канте (120 l): В.Црљени, Јунковац, Степојевац, Лесковац, Врбовно 

Чишћ. улица:Св.Саве,К.Петра,Карађорђева,Д. Караклајића, В. Савића, Д. Туцовића ( до ул. Д. Караклајића), Булевар В. Мишића

Прање: Орашачка, Булевар В. Мишића

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 19-07-2019 09:09  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

РЕЗЕРВОАРИ 


Попуњеност резервоара на ППВ "Пештан" у 7 сати износила је  76%

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 19-07-2019 09:08  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

РАДОВИ НА МРЕЖИ


Екипе ЈПКП Лазаревац биће ангажоване на отклањању кварова на водоводној мрежи на следећим локацијама:

 • Јанка Стајчића 1
 • Шопић изнад цркве
 • Проте Чеде
 • Шопић скретање ка гробљу
 • Драгомира Стошића 19а
 • Проте Чеде 55
 • Шопић код бараке иза стоваришта
 • Пештанска 3

По позиву грађана на интервенције које нису урађене до 15h

Без воде ће бити потрошачи у овим и околним улицама.Извињавамо се потрошачима због неугодности. Наше екипе ће се трудити да кварове отклоне у најкраћем року. За све додатне информације потрошачи се могу обратити на број телефона контакт центра ЈПКП Лазаревац 011/8121-167.
 
Изградња водоводне мреже:
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Канализација    
Објављено: 19-07-2019 08:58  Аутор: slavica

Измењено:  19-07-2019 08:59  Аутор: slavica

РАДОВИ НА МРЕЖИ


Одгушења (вома): по пријавама грађана;

Црпљење са фекалном цистерном: по пријавама грађана;

Кишна канализација:

Фекална канализација (контрола и чишћење шахти): 

- Б. Радичевића (припрема за реконструкцију фекалне канализације)

 

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Зеленило    
Објављено: 19-07-2019 08:55  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ


Сакупљ. отпадака: Централна пеш. зона,  паркови: Вис , Каменград, Вртић, насеље Трећа месна, насеље Топољњак               

Контр.  јавних зелених површина : по граду;  

Заливање цветњака од 22ч:по граду

Кош.трав. (машински ): Градски парк;

Фарбање парковских клупа: цен. пеш. зона и ул. Карађорђева

Кошење травњака ( тример ):  централна пеш. зона, Градски парк

Окопавање младих дрворедних садница: ул. К. Петра, ул. Карађорђева Окопавање перена са сечом прецветалих цветова: Карађорђева     

Скидање заперака : ул. Карађорђева 

Израда, обнова травњака са сетвом са рото фрезирањем, ђубрењем, грубим и финим планирањем, ваљањем и једним заливањем: парк Вртић, ул. К. Петра

Сакупљ. отпадака: Централна пеш. зона,  паркови: Вис , Каменград, Вртић, насеље Трећа месна, насеље Топољњак               

Контрола  јавних зелених површина : по граду 

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Чистоћа    
Објављено: 19-07-2019 08:52  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ


Изношење смећа:А,  Б и В реон

Терен (1,1m3): Барошевац , Рудовци, Вреоци, РБ „Колубара“- Комерцијални сектор, Површински копови-Барошевац (Рудовци, Церовити поток), Колубара Метал, сервис Павловић, Звезда д.о.о

Канте (120 l): С.Сремчевић , В.Влаховић, С.Ровињског, Орашачка, Шопић и околне улице , Рудовци

Чишћење улицa:Хиландарска,Орашачка,К.Петра,Карађорђева,Д. Караклајића, В. Савића, Д. Туцовића ( до ул. Д. Караклајића ) Б. Нушића

Прање: М. Богдановића, К. Станоја, М. Којића, П. Ерјавеца, Д. Вукотића, С. Сингера

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 18-07-2019 08:56  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

РЕЗЕРВОАРИ 


Попуњеност резервоара на ППВ "Пештан" у 7 сати износила је  87%

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 18-07-2019 08:55  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

РАДОВИ НА МРЕЖИ


Екипе ЈПКП Лазаревац биће ангажоване на отклањању кварова на водоводној мрежи на следећим локацијама:

 • Дрен, изнад игралишта
 • Ускочка 3
 • М. Лазаревића 94
 • Јастребачка 9
 • Дрен, Топовска улица
 • М. Лазаревића испод продавнице Кум
 • М. Лазаревића 177а

По позиву грађана на интервенције које нису урађене до 15h

Без воде ће бити потрошачи у овим и околним улицама.Извињавамо се потрошачима због неугодности. Наше екипе ће се трудити да кварове отклоне у најкраћем року. За све додатне информације потрошачи се могу обратити на број телефона контакт центра ЈПКП Лазаревац 011/8121-167.
 
Изградња водоводне мреже:
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Канализација    
Објављено: 18-07-2019 08:50  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

РАДОВИ НА МРЕЖИ


Одгушења (вома): по пријавама грађана;

Црпљење са фекалном цистерном: по пријавама грађана;

Кишна канализација:

Фекална канализација (контрола и чишћење шахти): 

- Б. Радичевића (припрема за реконструкцију фекалне канализације)

- Симе Ровинског, сечење асфалта

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Зеленило    
Објављено: 18-07-2019 08:48  Аутор: slavica

Измењено:    Аутор:

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ


Сакупљање отпадака: Централна пеш. зона,  паркови: Вис , Каменград,  ул. К. Петра, сп. об. Д. Туцовића, ст. зг. на уг. ул.Б. Радичевић и ул. Карађорђева, ст. на уг. К. трг и ул. К. Станоја                     

Контрола  јавних зелених површина : по граду  

Орезвање живе ограде: централна пеш. зона, насеље од парка Вис до ул В. Савић и ул. Д. Караклајић

Кошење травњака (машински ):  централна пеш. зона, Градски парк

Фарб. парков. клупа: цен. пеш. зона и ул. Карађорђева;

Кош.трав.(тример ):централна пеш.зона,ППВ ''Пештан''

Окопавање младих дрворедних садница: ул. К. Петра, ул. Карађорђева

Окопавање цветњака са сечом прецветалих цветова: Карађорђева     

Скидање заперака : ул. Карађорђева  Израда, обнова травњака са сетвом са рото фрезир., ђубрењем, грубим и финим планир., ваљањем и једним заливањем: парк Вртић, ул. К. Петра

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
 
12345678910...
Designed and Developed by Марко Вујановић