Skip Navigation Links
Почетна
Јавне Набавке
УслугеExpand  Услуге
КориснициExpand  Корисници
КонтактExpand  Контакт
О намаExpand О нама
?
Претрага Сајта
?
Пријава Корисника
Корисничко име Корисничка шифра
?
Пријава Стања
Потрошачки број ЈМБГ Потрошача Стање водомера м3
?
Преглед по данима
Преглед од
Преглед до
Преглед свих вести
?
Актуелно

Преглед јавних набавки по данима.
Водовод    
Објављено: 23-11-2020 08:58  Аутор: komercijala

Измењено:  27-01-2021 09:22  Аутор: komercijala
ЈН 85/20 (1.2.59) Програм истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за извориште Пештан

Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{23-11-2020 08:58}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{29-12-2020 11:27}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{27-01-2021 09:20}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 09-10-2020 09:32  Аутор: komercijala

Измењено:  27-10-2020 13:36  Аутор: komercijala

ЈН 90/20  (1.2.8)  Сервисирање канал џет МОРО 


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{09-10-2020 09:32}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{21-10-2020 10:46}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{27-10-2020 13:36}
Telefon: 011 8129-690 - 011 8129-691 Email: transport@jpkp.rs Fax:
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 09-10-2020 09:22  Аутор: komercijala

Измењено:  27-10-2020 13:12  Аутор: komercijala

ЈН 89/20  (1.2.6)  Сервисирање чистилице "Шмит"


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{09-10-2020 09:22}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{21-10-2020 10:40}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{27-10-2020 13:12}
Telefon: 011 8129-690 - 011 8129-691 Email: transport@jpkp.rs Fax:
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 10-08-2020 09:19  Аутор: komercijala

Измењено:  21-09-2020 12:46  Аутор: komercijala
ЈН 97/20 (1.1.72) Куповина потрошног машинског материјала

Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{10-08-2020 09:19}
Овде можете преузети одговор 1.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока.
{17-08-2020 14:32}
Овде можете преузети одлуку о закључењу оквирног споразума за партију 1.
{28-08-2020 08:53}
Овде можете преузети одлуку о закључењу оквирног споразума за партију 2.
{28-08-2020 09:00}
Овде можете преузети обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 1.
{10-09-2020 09:38}
Овде можете преузети обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2.
{21-09-2020 12:44}
Telefon: 011 8117-280 Email: emo@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 06-08-2020 11:20  Аутор: komercijala

Измењено:  31-08-2020 12:26  Аутор: komercijala

ЈН 96/20 (1.1.69) Куповина санитарија


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{06-08-2020 11:20}
Овде можете преузети одлуку о закључењу оквирног споразума.
{18-08-2020 14:15}
Овде можете преузети обавештење о закљученом оквирном споразуму.
{31-08-2020 12:26}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Општи Послови    
Објављено: 05-08-2020 14:33  Аутор: komercijala

Измењено:  07-09-2020 13:49  Аутор: komercijala
ЈН 35/20 (1.2.26) Колективно осигурање запослених у случају смрти

Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{05-08-2020 14:33}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{18-08-2020 13:31}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{07-09-2020 13:49}
Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
Општи Послови    
Објављено: 05-08-2020 14:26  Аутор: komercijala

Измењено:  26-08-2020 09:03  Аутор: komercijala

ЈН 37/20 (1.2.27) Осигурање возила


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{05-08-2020 14:26}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{18-08-2020 13:50}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{26-08-2020 09:03}
Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
Општи Послови    
Објављено: 05-08-2020 14:08  Аутор: komercijala

Измењено:  07-09-2020 13:45  Аутор: komercijala
ЈН 34/20 (1.2.24) Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја

Овде можете преузети позив за подношење монуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{05-08-2020 14:08}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{18-08-2020 13:18}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
 
{07-09-2020 13:45}
Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
Општи Послови    
Објављено: 05-08-2020 14:01  Аутор: komercijala

Измењено:  26-08-2020 09:14  Аутор: komercijala

ЈН 36/20 (1.2.25) Осигурање од одговорности из делатности


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкукрсну документацију.
{05-08-2020 14:01}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{18-08-2020 13:41}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{26-08-2020 09:14}
Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
Општи Послови    
Објављено: 05-08-2020 13:42  Аутор: komercijala

Измењено:  26-08-2020 08:55  Аутор: komercijala
ЈН 33/20 (1.2.23) Осигурање имовине

Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{05-08-2020 13:42}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{18-08-2020 12:55}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{26-08-2020 08:55}
Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
Општи Послови    
Објављено: 30-07-2020 08:52  Аутор: komercijala

Измењено:  27-08-2020 13:01  Аутор: komercijala

ЈН 88/20  (1.2.67) Контрола противпровалних аларма


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{30-07-2020 08:52}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{05-08-2020 13:48}
Овде можете преузети одговор број 1.
Овде можете преузети конкурсну документацију после друге измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 2.
{06-08-2020 13:13}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{14-08-2020 14:11}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{27-08-2020 13:01}
Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 27-07-2020 14:01  Аутор: komercijala

Измењено:  10-08-2020 07:46  Аутор: komercijala

ЈН 94/20  (1.2.14)  Ремонт гибњева за теретна возила


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{27-07-2020 14:01}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{31-07-2020 13:02}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{07-08-2020 08:00}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{10-08-2020 07:46}
Telefon: 011 8129-690 - 011 8129-691 Email: transport@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 14-07-2020 08:22  Аутор: komercijala

Измењено:  10-08-2020 12:06  Аутор: komercijala
ЈН 86/20 (1.1.74) Куповина механизама за закључавање сливничких решетки и шахт поклопаца

Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{14-07-2020 08:22}
Овде можете преузети  обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{24-07-2020 08:59}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{31-07-2020 09:52}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{10-08-2020 12:06}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 10-07-2020 09:55  Аутор: komercijala

Измењено:  03-09-2020 12:17  Аутор: komercijala

ЈН 83/20 (1.1.84) Куповина горива


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{10-07-2020 09:55}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{14-08-2020 09:46}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{03-09-2020 12:17}
Telefon: 011 8129-690 - 011 8129-691 Email: transport@jpkp.rs Fax:
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 10-07-2020 09:29  Аутор: komercijala

Измењено:  20-08-2020 11:42  Аутор: komercijala

ЈН 82/20 (1.1.37) Куповина пнеуматика


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{10-07-2020 09:29}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
{30-07-2020 14:14}
Овде можете преузети одлуку о закључењу оквирног споразума.
{11-08-2020 08:19}
Овде можете преузети обавештење о закљученом оквирном споразуму.
{20-08-2020 11:42}
Telefon: 011 8129-690 - 011 8129-691 Email: transport@jpkp.rs Fax:
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 10-07-2020 08:42  Аутор: komercijala

Измењено:  12-08-2020 11:55  Аутор: komercijala

ЈН 81/20 (1.1.12) Куповина уља и мазива


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{10-07-2020 08:42}
Овде можете преузети одговор 1.
Овде можете преузети  конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{14-07-2020 13:05}
Овде можете преузети одлуку о закључењу оквирног споразума.
{29-07-2020 08:22}
Овде можете преузети обавештење о закљученом оквирном споразуму.
{12-08-2020 11:55}
Telefon: 011 8129-690 - 011 8129-691 Email: transport@jpkp.rs Fax:
Контрола Комун. услуга    
Објављено: 10-07-2020 07:44  Аутор: komercijala

Измењено:  06-08-2020 13:19  Аутор: komercijala

ЈН 54/20 (1.1.42) Куповина индустријски ремонтованих  водомера


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете рпеузети позив заподношење понуда.
{10-07-2020 07:44}
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{20-07-2020 08:21}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{24-07-2020 09:51}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{06-08-2020 13:19}
Telefon: 011 8123-920 Email: Fax:
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 08-07-2020 07:35  Аутор: komercijala

Измењено:  14-08-2020 11:18  Аутор: komercijala
ЈН 84/20 (1.1.57) Куповина ручног и електричног алата

Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{08-07-2020 07:35}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
{09-07-2020 14:20}
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{20-07-2020 08:44}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора. 
{30-07-2020 08:25}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{14-08-2020 11:18}
Telefon: 011 8117-280 Email: emo@jpkp.rs Fax:
Техничка Припрема    
Објављено: 03-07-2020 14:07  Аутор: komercijala

Измењено:  17-07-2020 11:54  Аутор: komercijala
ЈН 75/20 (1.1.2) Куповина камених агрегата за зидарске радове

Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{03-07-2020 14:07}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{14-07-2020 09:59}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{17-07-2020 09:37}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: tehsluzba@jpkp.rs Fax:
Комуналне Делатности    
Објављено: 01-07-2020 09:31  Аутор: komercijala

Измењено:  23-07-2020 08:14  Аутор: komercijala
ЈН 70/20 (1.1.5) Куповина тракторских косачица, моторних тримера, тестера и дувача

Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{01-07-2020 09:31}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{15-07-2020 13:07}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{23-07-2020 08:14}
Telefon: Email: Fax:
Designed and Developed by Марко Вујановић