Skip Navigation Links
Почетна
Јавне Набавке
УслугеExpand  Услуге
КориснициExpand  Корисници
КонтактExpand  Контакт
О намаExpand О нама
?
Претрага Сајта
?
Пријава Корисника
Корисничко име Корисничка шифра
?
Пријава Стања
Потрошачки број ЈМБГ Потрошача Стање водомера м3

Преглед јавних набавки по данима.
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 26-09-2019 14:45  Аутор: komercijala

Измењено:  11-10-2019 13:42  Аутор: komercijala

ЈН 131/19 (1.2.17) Ремонт гибњева за теретна возилаОвде можете преузети конкурсну документацију.
{26-09-2019 14:45}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{11-10-2019 13:42}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 25-09-2019 14:36  Аутор: komercijala

Измењено:    Аутор:

ЈН 124/19  (1.2.9)  Сервисирање мултикараОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{25-09-2019 14:36}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 25-09-2019 14:20  Аутор: komercijala

Измењено:  03-10-2019 14:17  Аутор: komercijala

ЈН 119/19  (1.1.46)  Куповина канализационих цевиОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{25-09-2019 14:20}
Овде можете преузети одговор (појашњење) број 1.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
{03-10-2019 14:17}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 24-09-2019 13:51  Аутор: komercijala

Измењено:  17-10-2019 11:50  Аутор: komercijala

ЈН 128/19 (1.1.8)  Куповина штампаних образаца, флајера и налепницаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{24-09-2019 13:51}
Овде можете прреузети одлуку о закључењу оквирног споразума.
{08-10-2019 09:15}
Овде можете преузети обавештење о закљученом оквирном споразуму.
{17-10-2019 11:50}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 23-09-2019 11:13  Аутор: komercijala

Измењено:  07-10-2019 13:26  Аутор: komercijala

ЈН 130/19 (1.1.63) Куповина челичних боца за хлор Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{23-09-2019 11:13}
Овде можете преузети  одлуку о додели уговора.
{07-10-2019 13:26}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 20-09-2019 13:48  Аутор: komercijala

Измењено:  18-10-2019 14:03  Аутор: komercijala

ЈН 129/19 (1.1.49) Куповина спојног и навојног материјалаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{20-09-2019 13:48}
Овде можете преузети одговор 1 на постављено питање.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

 

{18-10-2019 14:03}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 20-09-2019 13:23  Аутор: komercijala

Измењено:  11-10-2019 14:15  Аутор: komercijala

ЈН 107/19 (1.1.7) Куповина делова за одржавање МТД пољопривредних машинаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{20-09-2019 13:23}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{01-10-2019 08:43}
Овде можете преузети одлуку о закључењу оквирног споразума за партију 1.
Овде можете преузети одлуку о закључењу оквирног споразума за партију 2.

 

{11-10-2019 14:15}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 17-09-2019 11:38  Аутор: komercijala

Измењено:  16-10-2019 14:09  Аутор: komercijala

ЈН 92/19 (1.1.75) Куповина високонапонске опремеОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{17-09-2019 11:38}
Овде можете преузети одговор 1 на постављено питање.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве озмене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

 

{16-10-2019 14:09}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 12-09-2019 12:38  Аутор: komercijala

Измењено:  11-10-2019 12:47  Аутор: komercijala

ЈН 127/19 (1.1.32) Куповина посуђа за лабораторије за ППВ "Пештан" и ППВ "Непричава"Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{12-09-2019 12:38}
Овде можете преузети одговор 1 на постављено питање.
Овде можете преузети конкурсну документацију после 1 измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{20-09-2019 12:30}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{30-09-2019 11:15}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{11-10-2019 12:47}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Паркирање    
Објављено: 06-09-2019 14:29  Аутор: komercijala

Измењено:  03-10-2019 10:00  Аутор: komercijala
ЈН 123/19 (1.1.71) Куповина ПДА апарата и батерија за ПДА апарате


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{06-09-2019 14:29}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{16-09-2019 15:56}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{03-10-2019 10:00}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Чистоћа    
Објављено: 06-09-2019 13:32  Аутор: komercijala

Измењено:  09-10-2019 08:07  Аутор: komercijala

ЈН 26/19  (1.1.26)  Куповина точкова за контејнереОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{06-09-2019 13:32}
Овде можете преузети Одлуку о обустави поступка.
{09-10-2019 07:54}
Овде можете преузети обавештење о обустави поступка.
{09-10-2019 08:07}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 06-09-2019 09:31  Аутор: komercijala

Измењено:  23-09-2019 08:34  Аутор: komercijala
ЈН 122/19 (1.1.63) Куповина челичних боца за хлор


Овде можете  преузети  позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{06-09-2019 09:32}
Овде можете преузети одлуку о обустави поступка.
{16-09-2019 15:15}
Овде можете преузети обавештење о обустави поступка.
{23-09-2019 08:34}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 02-09-2019 11:43  Аутор: komercijala

Измењено:  02-09-2019 11:44  Аутор: komercijala

ЈН 118/19  (1.1.21)  Куповина резервних делова за путничка возилаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{02-09-2019 11:43}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 19-08-2019 14:41  Аутор: komercijala

Измењено:  07-10-2019 12:44  Аутор: komercijala

ЈН 106/19  (1.1.37)  Куповина пумпи за повећање притискаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{19-08-2019 14:41}
Овде можете преузети одговор (појашњење) број 1.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
{23-08-2019 12:51}
Овде можете преузети одговор 2 на постављено питање.
{16-09-2019 17:12}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{24-09-2019 11:57}
Овде можете преузети обавештење о поднетом захтеву за заштиту права.
{07-10-2019 12:44}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 16-08-2019 10:50  Аутор: komercijala

Измењено:  06-09-2019 12:34  Аутор: komercijala

ЈН 114/19  (1.2.34)  Контрола алармаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{16-08-2019 10:50}
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{27-08-2019 09:47}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{29-08-2019 12:54}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{06-09-2019 12:34}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 16-08-2019 10:36  Аутор: komercijala

Измењено:  26-09-2019 12:08  Аутор: komercijala

ЈН 113/19  (1.2.15)  Ремонт хидрауличних склоповаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{16-08-2019 10:36}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{19-09-2019 08:50}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{26-09-2019 12:07}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 16-08-2019 10:17  Аутор: komercijala

Измењено:  19-09-2019 12:29  Аутор: komercijala

ЈН 112/19  (1.2.17)  Ремонт гибњева за теретна возилаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{16-08-2019 10:17}
Овде можете преузети одлуку  о обустави поступка.
{19-09-2019 08:37}
Овде можете преузети обавештење о обустави поступка.
{19-09-2019 12:29}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 14-08-2019 13:39  Аутор: komercijala

Измењено:  11-10-2019 13:07  Аутор: komercijala

ЈН 110/19 (1.1.64) Куповина гориваОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{14-08-2019 13:39}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{19-09-2019 07:42}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{11-10-2019 13:07}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 13-08-2019 11:36  Аутор: komercijala

Измењено:  02-10-2019 14:31  Аутор: komercijala

ЈН 116/19 (1.2.13) Услуга машинске обраде делова мотораОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{13-08-2019 11:36}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{12-09-2019 12:06}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{20-09-2019 12:39}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{02-10-2019 14:31}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 13-08-2019 10:59  Аутор: komercijala

Измењено:  11-09-2019 12:11  Аутор: komercijala

ЈН 111/19 (1.1.9) Куповина уља и мазиваОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{13-08-2019 10:59}
Овде можете преузети одговор број 1.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{19-08-2019 14:18}
Овде можете преузети одговор број 2.
Овде можете преузети конкурсну документацију после друге измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 2.
{26-08-2019 09:57}
Овде можете преузети одлуку о закључењу оквирног споразума.
{30-08-2019 16:35}
Овде можете преузети обавештење о закљученом оквирном споразуму.
{11-09-2019 12:11}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
 
12345678910...
Designed and Developed by Марко Вујановић