Skip Navigation Links
Почетна
Јавне Набавке
УслугеExpand  Услуге
КориснициExpand  Корисници
КонтактExpand  Контакт
О намаExpand О нама
?
Претрага Сајта
?
Пријава Корисника
Корисничко име Корисничка шифра
?
Пријава Стања
Потрошачки број ЈМБГ Потрошача Стање водомера м3

Преглед јавних набавки по данима.
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 09-12-2019 10:27  Аутор: komercijala

Измењено:    Аутор:

ЈН 151/19  (1.1.23)  Куповина резервних делова за радне машинеОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{09-12-2019 10:27}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 09-12-2019 10:27  Аутор: komercijala

Измењено:  09-12-2019 10:28  Аутор: komercijala

ЈН 151/19  (1.1.23)  Куповина резервних делова за радне машинеОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{09-12-2019 10:27}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 09-12-2019 10:27  Аутор: komercijala

Измењено:    Аутор:

ЈН 151/19  (1.1.23)  Куповина резервних делова за радне машинеОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{09-12-2019 10:27}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 04-12-2019 13:52  Аутор: komercijala

Измењено:    Аутор:

ЈН 153/19 (1.1.18) Куповина легализованих софтвераОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{04-12-2019 13:52}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Контрола Комун. услуга    
Објављено: 04-12-2019 08:58  Аутор: komercijala

Измењено:  04-12-2019 08:59  Аутор: komercijala

ЈН 132/19 (1.1.31) Куповина нових водомера, штуцни, холендера и гумицаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{04-12-2019 08:58}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 26-11-2019 13:46  Аутор: komercijala

Измењено:  02-12-2019 12:55  Аутор: komercijala

ЈН 147/19 (1.2.59) Испитивање услова радне околине Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{26-11-2019 13:46}
Овде можете преузети одговор 1 на постављено питање.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

 

{02-12-2019 12:55}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 26-11-2019 08:01  Аутор: komercijala

Измењено:  05-12-2019 14:32  Аутор: komercijala
ЈН 145/19 (1.1.94) Куповина личних заштитних средстава за зиму


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{26-11-2019 08:06}
Овде можете преузети одговор 1.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
{29-11-2019 13:53}
Овде можете преузети одговор 2.
Овде можете преузети конкурсну документацију после друге измене.
Овде можете  преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{04-12-2019 11:40}
Овде можете преузети одговор 3.
Овде можете преузети конкурсну документацију после треће измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{05-12-2019 14:32}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 22-11-2019 11:14  Аутор: komercijala

Измењено:  22-11-2019 11:15  Аутор: komercijala

ЈН 139/19 (1.1.35) Куповина муљних пумпиОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{22-11-2019 11:14}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 22-11-2019 10:36  Аутор: komercijala

Измењено:  22-11-2019 10:36  Аутор: komercijala

ЈН 138/19 (1.1.36) Куповина дренажних пумпиОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{22-11-2019 10:36}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 22-11-2019 09:05  Аутор: komercijala

Измењено:    Аутор:
ЈН 146/19 (1.1.97) Куповина аутодизалица за пражњење полуподземних контејнера


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{22-11-2019 09:05}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 18-11-2019 10:46  Аутор: komercijala

Измењено:  20-11-2019 08:19  Аутор: komercijala
ЈН 141/19 (1.1.56) Куповина мерних уређаја за електричаре


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{18-11-2019 10:46}
Овде можете преузети одговор број 1.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
 
{20-11-2019 08:19}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 14-11-2019 14:30  Аутор: komercijala

Измењено:    Аутор:
ЈН 137/19 Куповина компресора


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{14-11-2019 14:30}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 12-11-2019 12:20  Аутор: komercijala

Измењено:  04-12-2019 09:22  Аутор: komercijala

ЈН 135/19 (1.2.22) Сервисирање лабораторијских апарата на ППВ "Пештан" и ППВ "Непричава"Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{12-11-2019 12:20}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{21-11-2019 09:56}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора за партију 1.
Овде можете преузети одлуку о обустави поступка за партију 2.
Овде можете преузети одлуку о додели уговора за партију 3.
{27-11-2019 09:47}
Овде можете преузети обавештење о обустави поступка за партију 2.
{04-12-2019 09:22}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 08-11-2019 14:06  Аутор: komercijala

Измењено:  08-11-2019 14:07  Аутор: komercijala

ЈН 89/19  (1.1.72)  Куповина електричног алатаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{08-11-2019 14:06}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 08-11-2019 13:53  Аутор: komercijala

Измењено:  25-11-2019 08:39  Аутор: komercijala

ЈН 134/19  (1.2.35)  Сервис алармаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{08-11-2019 13:53}
Овде можете преузети одлуку о закључењу оквирног споразума. 
{25-11-2019 08:39}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 08-11-2019 09:56  Аутор: komercijala

Измењено:  26-11-2019 08:21  Аутор: komercijala

ЈН 143/19  (1.1.12)  Куповина канцеларијског материјалаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{08-11-2019 09:56}
Овде можете преузети одговор један на постављено питање.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{14-11-2019 10:05}
Овде можете преузети одлуку о закључењу оквирног споразума.
{26-11-2019 08:18}

 

{26-11-2019 08:21}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Чистоћа    
Објављено: 07-11-2019 10:20  Аутор: komercijala

Измењено:  07-11-2019 10:21  Аутор: komercijala

ЈН 142/19  (1.1.26)  Куповина точкова за контејнереОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде  можете преузети позив за подношење понуда.
{07-11-2019 10:20}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 07-11-2019 09:50  Аутор: komercijala

Измењено:  26-11-2019 08:28  Аутор: komercijala

ЈН 133/19  (1.1.30)  Куповина грејача за дестилатореОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{07-11-2019 09:50}
Овде можете преузети одговор 1 на постављено питање.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{14-11-2019 11:01}
Овде  можете преузети одлуку о додели уговора.
{26-11-2019 08:27}

 

{26-11-2019 08:28}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 04-11-2019 08:45  Аутор: komercijala

Измењено:  05-12-2019 11:22  Аутор: komercijala

ЈН 121/19 (1.2.67) Услуга мобилне телефонијеОвде можете преузети  позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{04-11-2019 08:45}
Овде можете преузети одговор  1 на постављена питања.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети  обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{08-11-2019 12:44}
Овде можете преузети  одлуку о додели уговора.
{15-11-2019 07:15}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{05-12-2019 11:22}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 26-09-2019 14:45  Аутор: komercijala

Измењено:  21-10-2019 12:43  Аутор: komercijala

ЈН 131/19 (1.2.17) Ремонт гибњева за теретна возилаОвде можете преузети конкурсну документацију.
{26-09-2019 14:45}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{11-10-2019 13:42}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{21-10-2019 12:43}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
 
12345678910...
Designed and Developed by Марко Вујановић