Skip Navigation Links
Почетна
Јавне Набавке
УслугеExpand  Услуге
КориснициExpand  Корисници
КонтактExpand  Контакт
О намаExpand О нама
?
Претрага Сајта
?
Пријава Корисника
Корисничко име Корисничка шифра
?
Пријава Стања
Потрошачки број ЈМБГ Потрошача Стање водомера м3
?
Преглед по данима
Преглед од
Преглед до
Преглед свих вести

Преглед јавних набавки по данима.
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 28-05-2020 14:15  Аутор: komercijala

Измењено:  28-05-2020 14:18  Аутор: komercijala

ЈН 29/20  (1.1.35)  Куповина резервних делова за теретна возила


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{28-05-2020 14:15}
Telefon: 011 8129-690 - 011 8129-691 Email: transport@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 28-05-2020 08:31  Аутор: komercijala

Измењено:  28-05-2020 08:32  Аутор: komercijala

ЈН 27/20  (1.1.4)  Куповина бетонског гвожђа (арматуре)


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{28-05-2020 08:31}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 28-05-2020 08:15  Аутор: komercijala

Измењено:  28-05-2020 08:17  Аутор: komercijala

ЈН  30/20  (1.1.58)  Куповина грађевинског материјала


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{28-05-2020 08:15}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 10-04-2020 08:51  Аутор: komercijala

Измењено:  29-04-2020 12:49  Аутор: komercijala

ЈН 22/20  (1.1.59)  Куповина асфалта


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{10-04-2020 08:51}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
{13-04-2020 12:46}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{27-04-2020 12:14}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{29-04-2020 12:49}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Техничка Припрема    
Објављено: 09-04-2020 12:09  Аутор: komercijala

Измењено:  05-05-2020 12:17  Аутор: komercijala

ЈН 09/20 (1.1.1) Куповина камених агрегата за конструкције путева


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{09-04-2020 12:09}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{15-04-2020 10:00}
Овде можете преузети одлуку о обустави поступка.
{30-04-2020 09:41}
Овде можете преузети обавештење о поднетом захтеву за заштиту права.
{05-05-2020 12:17}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: tehsluzba@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 19-03-2020 13:06  Аутор: komercijala

Измењено:  27-04-2020 13:50  Аутор: komercijala

ЈН 26/20 (1.1.11) Куповина гасног хлора и жавелове воде


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{19-03-2020 13:06}
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношње понуда.
{26-03-2020 08:42}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{09-04-2020 07:23}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{27-04-2020 13:50}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Погребне Услуге    
Објављено: 17-03-2020 14:58  Аутор: komercijala

Измењено:  07-04-2020 10:11  Аутор: komercijala

ЈН 25/20 (1.1.4) Куповина бетонског гвожђа - арматуре


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{17-03-2020 14:58}
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{25-03-2020 08:20}
Овде можете преузети одлуку о обустави поступка.
{07-04-2020 10:00}
Овде можете преузети обавештење о обустави поступка.
{07-04-2020 10:11}
Telefon: 011 8122-756 Email: groblje1@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 17-03-2020 14:42  Аутор: komercijala

Измењено:  16-04-2020 12:57  Аутор: komercijala

ЈН 23/20 (1.1.74) Куповина механизама за закључавање сливничких решетки и шахт поклопаца


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{17-03-2020 14:42}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{19-03-2020 12:29}
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{30-03-2020 10:21}
Овде можете преузети одлуку о обустави поступка.
{06-04-2020 08:52}
Овде можете преузети обавештење о обустави поступка.
{16-04-2020 12:55}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Комуналне Делатности    
Објављено: 17-03-2020 14:23  Аутор: komercijala

Измењено:  21-04-2020 07:37  Аутор: komercijala
ЈН 19/20 (1.1.76) Куповина ПВЦ канти од 120 L 

Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{17-03-2020 14:23}
Овде можете преузети одлуку о обустави поступка.
{07-04-2020 09:20}
Овде можете преузети обавештење о обустави поступка.
{21-04-2020 07:37}
Telefon: Email: Fax:
Комуналне Делатности    
Објављено: 09-03-2020 13:29  Аутор: komercijala

Измењено:  20-03-2020 12:52  Аутор: komercijala
ЈН 16/20 (1.1.8) Куповина резервних делова за пољопривредне машине

Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{09-03-2020 13:29}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{10-03-2020 10:53}
Овде можете  преузети одлуку о закључењу оквирног споразума.
{19-03-2020 13:30}
Овде можете преузети  обавештењен о закљученом оквирном споразуму.
{20-03-2020 12:52}
Telefon: Email: Fax:
Комуналне Делатности    
Објављено: 06-03-2020 15:01  Аутор: komercijala

Измењено:  21-04-2020 07:32  Аутор: komercijala

ЈН 18/20 (1.1.75) Куповина контејнера од 1,1 м3


Овде можете  преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{06-03-2020 15:22}
Овде можете преузети одлуку о обустави поступка.
{07-04-2020 09:13}
Овде можете преузети обавештење о обустави поступка.
{21-04-2020 07:32}
Telefon: Email: Fax:
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 04-03-2020 10:55  Аутор: komercijala

Измењено:  15-04-2020 07:59  Аутор: komercijala

ЈН 15/20 (1.1.19) Куповина акумулатора


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понууда.
{04-03-2020 10:55}
Овде можете преузети одлуку о  закључењу оквирног споразума.
{16-03-2020 15:14}
Овде можете преузети обавештење о закљученом оквирном споразуму.
{15-04-2020 07:59}
Telefon: 011 8129-690 - 011 8129-691 Email: transport@jpkp.rs Fax:
Паркирање    
Објављено: 03-03-2020 14:04  Аутор: komercijala

Измењено:  25-03-2020 11:49  Аутор: komercijala

ЈН 13/20 (1.1.17) Куповина ПДА апарата


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{03-03-2020 14:04}
Овде можете преузети одлуку о обустави поступка за партију 1.
Овде можете преузети одлуку о додели уговора за партију 2.
{16-03-2020 07:45}
Овде можете преузети обавештење о обустави поступка за партију 1.{25-03-2020 11:32}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за партију 2.
{25-03-2020 11:49}
Telefon: 011 8117-080 - 011 8117-081 Email: parkingservis@jpkp.rs Fax:
Општи Послови    
Објављено: 03-03-2020 13:38  Аутор: komercijala

Измењено:  02-04-2020 13:04  Аутор: komercijala

ЈН 155/19 (1.1.95) Куповина заштитне  обуће


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{03-03-2020 13:38}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{18-03-2020 10:16}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{02-04-2020 13:04}
Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
Општи Послови    
Објављено: 03-03-2020 10:17  Аутор: komercijala

Измењено:  16-04-2020 11:58  Аутор: komercijala

ЈН 12/20 (1.1.79) Куповина  лиценци за Microsoft производе


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{03-03-2020 10:19}
Овде можете преузети одговор 1.
Овде можете преузети  конкурсну документацију после прве измене.
{04-03-2020 13:56}
Овде можете преузети одговор 2.
{05-03-2020 08:58}
Овде можете преузети одговор 3.
{06-03-2020 14:31}
Овде можете преузети одговор 4.
{09-03-2020 15:25}
Овде можете преузети одговор 5.
{12-03-2020 09:26}
Овде можете преузети одлуку о обустави поступка за партију 1.
{18-03-2020 11:26}
Овде можете преузети одлуку о  додели уговора за партију 2.
{18-03-2020 12:12}
Овде можете преузети обавештење о обустави за партију 1.
{25-03-2020 12:46}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за партију 2.
{16-04-2020 11:58}
Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 03-03-2020 07:58  Аутор: komercijala

Измењено:  16-04-2020 12:40  Аутор: komercijala

ЈН 14/20 (1.1.30) Куповина доставног возила


Овде можете преузети конкурсну документацију. 
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{03-03-2020 07:58}
Овде можете преузети одлуку о обустави поступка.
{03-04-2020 11:19}
Овде можете преузети обавештење о обустави поступка.
{16-04-2020 12:37}
Telefon: 011 8129-690 - 011 8129-691 Email: transport@jpkp.rs Fax:
Комуналне Делатности    
Објављено: 26-02-2020 13:36  Аутор: komercijala

Измењено:  25-03-2020 09:39  Аутор: komercijala
ЈН 10/20 (1.2.3) Ангажовање механизације за уређење простора на централној депонији у Барошевцу

Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{26-02-2020 13:36}
Овде можете преузети одлуку за доделу уговора.
{09-03-2020 11:21}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{25-03-2020 09:39}
Telefon: Email: Fax:
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 21-02-2020 14:20  Аутор: komercijala

Измењено:  27-04-2020 14:13  Аутор: komercijala

ЈН 169/19  Куповина мерне опреме


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{21-02-2020 14:20}
Овде  можете  преузети одлуку о додели уговора.
{19-03-2020 09:15}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{27-04-2020 14:13}
Telefon: 011 8117-280 Email: emo@jpkp.rs Fax:
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 21-02-2020 13:45  Аутор: komercijala

Измењено:  07-04-2020 09:37  Аутор: komercijala

ЈН 04/20 (1.1.85) Куповина електричне енергије


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{21-02-2020 13:45}
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{23-03-2020 12:11}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{07-04-2020 09:37}
Telefon: 011 8117-280 Email: emo@jpkp.rs Fax:
Водовод    
Објављено: 21-02-2020 12:13  Аутор: komercijala

Измењено:  27-04-2020 13:15  Аутор: komercijala

JН 08/20  (1.2.60)  Израда физичко-хемијских и бактериолошких анализа воде за пиће и отпадних вода


Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{21-02-2020 12:13}
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{23-03-2020 08:03}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{06-04-2020 12:58}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору. 
{27-04-2020 13:13}
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Designed and Developed by Марко Вујановић