Skip Navigation Links
Почетна
Јавне Набавке
УслугеExpand  Услуге
КориснициExpand  Корисници
КонтактExpand  Контакт
О намаExpand О нама
?
Претрага Сајта
?
Пријава Корисника
Корисничко име Корисничка шифра
?
Пријава Стања
Потрошачки број ЈМБГ Потрошача Стање водомера м3

Преглед јавних набавки по данима.
Паркирање    
Објављено: 31-12-2019 14:20  Аутор: komercijala

Измењено:  15-01-2020 10:30  Аутор: komercijala

ЈН 159/19 (1.2.44) Одржавање система за даљинско управљање, контролу паркирања и одношење возилаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда.
{31-12-2019 14:20}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{15-01-2020 10:30}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Паркирање    
Објављено: 31-12-2019 14:04  Аутор: komercijala

Измењено:  15-01-2020 10:25  Аутор: komercijala

ЈН 158/19 (1.2.45) Одржавање система за наплату паркирањаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда.
{31-12-2019 14:04}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{15-01-2020 10:25}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 31-12-2019 11:58  Аутор: komercijala

Измењено:  31-12-2019 11:59  Аутор: komercijala

ЈН 164/19  (1.1.48) Куповина спојки обликована у две партијеОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{31-12-2019 11:58}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 31-12-2019 11:17  Аутор: komercijala

Измењено:  31-12-2019 11:18  Аутор: komercijala

ЈН 163/19 (1.2.22) Сервисирање аутоклава "Сутјеска" тип 300Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{31-12-2019 11:17}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 31-12-2019 08:11  Аутор: komercijala

Измењено:  13-01-2020 11:25  Аутор: komercijala

ЈН 165/19  (1.1.10) Куповина хемикалија за лабораторије на ППВ "Пештан" и ППВ "Непричава" Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{31-12-2019 08:11}
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{13-01-2020 11:24}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 30-12-2019 14:45  Аутор: komercijala

Измењено:  08-01-2020 07:41  Аутор: komercijala

ЈН 166/19 (1.2.64) Претходни и периодични лекарски прегледиОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{30-12-2019 14:45}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 30-12-2019 14:23  Аутор: komercijala

Измењено:  17-01-2020 07:50  Аутор: komercijala

ЈН 156/19 (1.2.66) Систематски преглед за женеОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{30-12-2019 14:23}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{17-01-2020 07:50}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 30-12-2019 14:01  Аутор: komercijala

Измењено:  20-01-2020 08:59  Аутор: komercijala

ЈН 161/19 (1.1.52) Куповина ливено - гвоздених комада арматураОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{30-12-2019 14:01}
Овде можете преузети одлуку о закључењу оквирног споразума.
{20-01-2020 08:59}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 27-12-2019 12:46  Аутор: komercijala

Измењено:  27-12-2019 12:48  Аутор: komercijala

ЈН 167/19  (1.1.72)  Куповина електричног алатаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{27-12-2019 12:46}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Ел-Маш Одржавање    
Објављено: 26-12-2019 13:53  Аутор: komercijala

Измењено:  17-01-2020 08:05  Аутор: komercijala

ЈН 162/19 (1.2.78) Радионички ремонт трафоаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{26-12-2019 13:53}
Овде можете преузети одговор 1 на постављено питање.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{08-01-2020 11:30}
Овде можете преузети одговор 2 на постављено питање.
Овде можете преузети конкурсну документацију после друге измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{09-01-2020 09:09}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{17-01-2020 08:05}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 19-12-2019 11:02  Аутор: komercijala

Измењено:  16-01-2020 08:58  Аутор: komercijala

ЈН 152/19  (1.2.77)  Ремонт надградње аутосмећара Ресор типа пресаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{19-12-2019 11:02}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{03-01-2020 10:13}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{16-01-2020 08:58}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 17-12-2019 08:18  Аутор: komercijala

Измењено:  24-12-2019 11:12  Аутор: komercijala
ЈН 125/19 (1.2.69) Набавка услуге - замена филтерске испуне и дизни на филтерима на ППВ "Пештан"


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{17-12-2019 08:18}
Овде можете преузети одговор 1.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
 
{24-12-2019 11:12}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 16-12-2019 14:25  Аутор: komercijala

Измењено:  17-01-2020 12:28  Аутор: komercijala

ЈН 157/19 (1.2.65) Санитарни преглед запосленихОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{16-12-2019 14:25}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{13-01-2020 07:40}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{17-01-2020 12:28}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 16-12-2019 08:39  Аутор: komercijala

Измењено:  17-01-2020 09:01  Аутор: komercijala
ЈН 149/19 (1.1.98) Куповина нископритисног компресора


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{16-12-2019 08:42}
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{17-01-2020 09:01}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Транспорт и Одржавање    
Објављено: 09-12-2019 10:27  Аутор: komercijala

Измењено:  16-01-2020 07:33  Аутор: komercijala

ЈН 151/19  (1.1.23)  Куповина резервних делова за радне машинеОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{09-12-2019 10:27}
Овде можете преузети одлуку о закључењу оквирног споразума.
{16-01-2020 07:33}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 04-12-2019 13:52  Аутор: komercijala

Измењено:  27-12-2019 07:35  Аутор: komercijala

ЈН 153/19 (1.1.18) Куповина легализованих софтвераОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{04-12-2019 13:52}
Овде можете  преузети одлуку о додели уговора.
{13-12-2019 20:20}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{27-12-2019 07:35}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Контрола Комун. услуга    
Објављено: 04-12-2019 08:58  Аутор: komercijala

Измењено:  03-01-2020 13:25  Аутор: komercijala

ЈН 132/19 (1.1.31) Куповина нових водомера, штуцни, холендера и гумицаОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{04-12-2019 08:58}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{25-12-2019 08:04}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{03-01-2020 13:25}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 26-11-2019 13:46  Аутор: komercijala

Измењено:  27-12-2019 09:50  Аутор: komercijala

ЈН 147/19 (1.2.59) Испитивање услова радне околине Овде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{26-11-2019 13:46}
Овде можете преузети одговор 1 на постављено питање.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{02-12-2019 12:55}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.
{11-12-2019 11:22}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{27-12-2019 09:50}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Општи Послови    
Објављено: 26-11-2019 08:01  Аутор: komercijala

Измењено:  16-01-2020 12:51  Аутор: komercijala
ЈН 145/19 (1.1.94) Куповина личних заштитних средстава за зиму


Овде можете преузети позив за подношење понуда.
Овде можете преузети конкурсну документацију.
{26-11-2019 08:06}
Овде можете преузети одговор 1.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
{29-11-2019 13:53}
Овде можете преузети одговор 2.
Овде можете преузети конкурсну документацију после друге измене.
Овде можете  преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{04-12-2019 11:40}
Овде можете преузети одговор 3.
Овде можете преузети конкурсну документацију после треће измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{05-12-2019 14:32}
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{13-12-2019 11:34}
Овде можете преузети  одлуку у додели уговора.
{30-12-2019 12:32}
Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору.
{16-01-2020 12:51}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
Водовод    
Објављено: 22-11-2019 11:14  Аутор: komercijala

Измењено:  03-01-2020 08:36  Аутор: komercijala

ЈН 139/19 (1.1.35) Куповина муљних пумпиОвде можете преузети конкурсну документацију.
Овде можете преузети позив за подношење понуда.
{22-11-2019 11:14}
Овде можете преузети одговор 1 на постављено питање.
Овде можете преузети конкурсну документацију после прве измене.
Овде можете преузети обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
{18-12-2019 14:27}
Овде можете преузети одлуку о додели уговора.

 

{03-01-2020 08:36}
Telefon: 011 8127-846 Email:komercijala@jpkp.rs Fax:011 8127-846
 
12345678910...
Designed and Developed by Марко Вујановић