Skip Navigation Links
Почетна
Јавне Набавке
УслугеExpand  Услуге
КориснициExpand  Корисници
КонтактExpand  Контакт
О намаExpand О нама
?
Претрага Сајта
?
Пријава Корисника
Корисничко име Корисничка шифра
?
Пријава Стања
Потрошачки број ЈМБГ Потрошача Стање водомера м3
?
Актуелно

Преглед биографија.
Општи Послови  
Објављено: 18-11-2021 11:00
 Аутор: marija

Измењено:  12-12-2023 10:28  Аутор: marija

 

РАДНЕ БИОГРАФИЈЕАлександар Ракић, директор

 

Рођен у Ужицу 20.08.1970. године.

Основну школу и гимназију завршио је у Ужицу . Шумарски факултет Универзитета у Београду студирао је од 1995 - 2001. године, када је стекао звање дипломираног инжењера шумарства. 

Радну биографију започео је у Шумском газинству у Ужицу, као дипломирани шумарски инжењер.

Затим се запослио у  ДП "Колубара Услуге " у Лазаревцу где је радио од 2005. до 31.08.2020. године.

У  ДП "Колубара Услуге"  је радио на радном месту руководиоца биолошке рекутивације и заштите животне средине.

 
Поред редовног посла обављао је јавне друштвене функције и то:
- Председник комисије  за одобравање сече стабала Го Лазаревац
- Подпредседник савета за пољопривреду ГО Лазаревац
- Председник Надзорног одбора ЈПКП "Лазаревац" 
 
Од 01.09.2020. године именован је за вршиоца дужности директора у Јавном предузећу за комуналну привреду "Лазаревац" .
Мандат му је продужен у својству ВД  директора 11. фебруара 2021. године.
Дана 15.07.2021. године именован је за директора ЈПКП "Лазаревац" на мандатном периоду од 4 године.
Отац двоје деце. Станује у породичној кући у Лазаревцу.

 

 

Немања Ивковић, дипломирани интернационални менаџер

 

У радном односу ЈПКП "Лазаревац" је од маја 2011. године.

Обављао је функцију управника РЈ "Погребне и пијачне услуге" .

За члана Надзорног одбора предузећа, из реда запослених, именован је у јулу 2018. године.

Од фебруара 2021. године распоређен је на радно место "Извршни директор за организационе и оперативне послове" до 06.10.2022.године.

 

 

 

 

 

Жељко Стевановић, дипломирани инжењер менаџмента

Запослен у ЈПКП „Лазаревац“ од 01.11.2005. године

Обављао послове: помоћник управника РЈ“Паркинг услуге“

управник РЈ „Комунална делатност“

управник РЈ  „Транспорт , одржавање и експлоатација“

Од 07.10.2022. године распређен на радно место техничког директора.

 

„Извршни директор за организационе и оперативне послове“

 

Марија Петронијевић, дипломирани инжењер менаџмента на студијском програму менаџмент људских ресурса 

У радном односу ЈПКП "Лазаревац" је од децембра 2010. године.

Распоређена на радно место "Менаџер за маркетинг, контролу квалитета комуналних услуга и људске ресурсе".

 

Помоћник директора за људске ресурсе.

 

 

Невена Марковић, дипломирани инжењер технологије

Запослена у ЈПКП „Лазаревац“ од 03.05.2012. године

Обављала послове

  Главни технолог РЈ „Водовод и канализација“

Од 06.04.2022. године распоређена на радно место

 

„Извршни директор за унапређење, водоснадбевања и губицима воде“

 

 

Живановић Драшко, дипломирани економиста

У ЈПКП "Лазаревац" запослен од октобра 2012. године.

Обављао је послове: 

- шефа одељења комерцијале

- техничког директора

- шефа одељења у одељењу финансија 

Од јула месеца 2021. године распоређен на радно место помоћника директора за економске послове.

 

 

Неџад Бећири, дипломирани машински инжењер

Започео радни однос у ЈПКП "Лазаревац" 1998. године.

Радио је на пословима шефа обезбеђења, ПП заштите и унутрашње контроле. 
Машински факултет завршио је у Сарајеву.
Распоређен на радно место директора за обезбеђење и ванредне ситуације у октобру 2020. године.

 

 

Родољуб Ђуровић, дипломирани машински инжењер

Председник надзорног одбора ЈПКП "Лазаревац" од 01.09.2020. године.

Тренутно запослен у ЈП "Топлификација" Лазаревац на функцији извршни директор за техничка питања.
Досадашња запошљења и функције:
1982 - 1987 Руководиоц производње у "Прогрес - Лола Рибар" Рашка
1983 - 1984 Председник омладине Рашке
1987 - 1989 Директор саобраћаја и одржавања у Стрела "Лазаревац превоз" Лазаревац
1989 - 1991 Заменик генералног директора и технички директор - "Ласта Лазаревац"
1991 - 2001 Директор и сувласник четири фирме "Стеко" у Македонији, Бугарској, Грчкој и Албанији
2001 - 2009 Директор и сувласник - Ропер "Београд"
2009 - 2012 Директор и власник -  "Ропер - М" Лајковац
2012 -   Извршни директор за техничка питања
 
 

 

Душан Булатовић, дипломирани правник

Члан Надзорног одбора ЈПКП "Лазаревац" од 30.11.2020. године.

Запослен у сопственој адвокатској канцеларији.
Радно искуство:
1978 - 1982 Приправник и судија за прекршај у Прекршајном суду у Бијелом Пољу
1982 - 1993 Судија Основног суда у Бијелом Пољу
1993 - 2001 Директор текстилне фабрике "Јекон" , Бијело Поље
2001 - Адвокат са седиштем канцеларије у Лазаревцу
 
 
 
 
Слађана Гајић, дипломирани економиста

Члан Надзорног одбора у ЈПКП „Лазаревац“ од 30.07.2022. године

Запослена у ЈПКП „ Лазаревац“ од 01.02.2012. године на  радном месту „Шеф одељења „ Економски сектор“.

 

 

Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
 
Designed and Developed by Марко Вујановић