Skip Navigation Links
Почетна
Јавне Набавке
УслугеExpand  Услуге
КориснициExpand  Корисници
КонтактExpand  Контакт
О намаExpand О нама
?
Претрага Сајта
?
Пријава Корисника
Корисничко име Корисничка шифра
?
Пријава Стања
Потрошачки број ЈМБГ Потрошача Стање водомера м3
?
Актуелно

Преглед организационе шеме фирме.
Општи Послови  
Објављено: 12-03-2015 22:48
 Аутор: vuja

Измењено:  19-01-2022 07:20  Аутор: marija
Организациона Шема


 
Организациона структура - ШЕМА ЈПКП "Лазаревац"
 
 
 
ЈПКП "ЛАЗАРЕВАЦ"
 
ОПШТИ ОРГАНИЗАТОРИ ЕКОНОМСКИ СЕКТОР
Александар Ракић, Директор Драшко Живановић, пом.дир.за екон. послове
Дејан Станаревић, помоћник директора ОДЕЉЕЊЕ      АОП-а ОДЕЉЕЊЕ КЊИГОВОДСТВА ОДЕЉЕЊЕ ФИНАНСИЈА ОДЕЉЕЊЕ КОМЕРЦИЈАЛЕ
Немања Ивковић, извршни директор
Ненад Крстовић, помоћник директора
 
 
РЈ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Ивана Стојковић, управник
ОПШТИ ОРГАНИЗАТОРИ
 
СЕКТОР ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ВОДЕ СЕКТОР ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ СЕКТОР ЗА ОДРЖ. И ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ СЕКТОР ЗА АСФАЛТИРАЊЕ
 
ПРАВНИ СЕКТОР
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ НА РАДУ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,ПП ЗАШТИТУ и УН контролу
 
 
 
 
 
РЈ "ЕЛЕКТРО-МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ
Иван Милић, управник
ОПШТИ ОРГАНИЗАТОРИ
РЈ "ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА"
ОДЕЉЕЊЕ МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊА Славица Симић, управник
ОПШТИ ОРГАНИЗАТОРИ
 
СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦ. ИЗГРАДЊУ СЕКТОР ЗА ГЕОДЕЗИЈУ
 
 
 
   РЈ "ТРАНСПОРТ, ОДРЖАВАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА"
Гордана Ђорђевић, управник
ОПШТИ ОРГАНИЗАТОРИ
 
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА СЕКТОР ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ
 
РЈ ЗА ПАРКИРАЊЕ И КОНТРОЛУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Милан Крстовић, управник
ОПШТИ ОРГАНИЗАТОРИ
 
СЕКТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ СЕКТОР КОНТРОЛЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА СЕКТОР КОНТРОЛЕ КОМ. УСЛУГА ЗА КЛИЗАЛИШТЕ
РЈ "КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ" РЈ "ПОГРЕБНЕ И ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
Жељко Стевановић, управник Маријана Вујовић, управник
ОПШТИ ОРГАНИЗАТОРИ ОПШТИ ОРГАНИЗАТОРИ
 
СЕКТОР ЧИСТОЋЕ СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА СЕКТОР ПОГРЕБНИХ УСЛУГА СЕКТОР ПИЈАЧНИХ УСЛУГА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
 
Designed and Developed by Марко Вујановић